+

Površinska obrada finalnih proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.2121B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje sa savremenim ekološki podobnim materijalima i tehnologijama površinske obrade finalnih proizvoda od drveta. Razumevanje mehanizma formiranja prevlaka na površinama nameštaja primenom savremenih premaza za površinsku obradu. Praćenje kvaliteta površinske obrade nameštaja putem ispitivanja svojstva podloge i svojstva materijala za obradu i njihovog međusobnog odnosa. Ovladavanje metodama i postupcima istraživanja u oblasti oplemenjavanja ploča na bazi drveta.

Upoznavanje sa savremenim ekološki podobnim materijalima i tehnologijama površinske obrade finalnih proizvoda od drveta. Razumevanje mehanizma formiranja prevlaka na površinama nameštaja primenom savremenih premaza za površinsku obradu. Praćenje kvaliteta površinske obrade nameštaja putem ispitivanja svojstva podloge i svojstva materijala za obradu i njihovog međusobnog odnosa. Ovladavanje metodama i postupcima istraživanja u oblasti oplemenjavanja ploča na bazi drveta.

Priprema podloge, obloge, lepka i izbor metode lepljenja: istraživanje režima lepljenja oplemenjavanja ploča folijama; istraživanje optimalnog postupka oplemenjavanja; oplemenjavanje užih strana ploča;postupci oplemenjavanja užih strana ploča; oplemenjavanje profilisanih rubova ploča; optimizacija procesa oplemenjavanja. Podloge za površinsku obradu – masivno drvo, ploče na bazi drveta i sl., tečni i materijali za površinsku obradu – premazi, postupci nanošenja premaza, formiranje filma premaza, postupci sušenja premaza, postupci završne obrade premaza. Ekološki podobni sistemi površinske obrade drveta, vodorazredivi premazi, UV- očvršćavajući premazi, premazi u prahu i „high-solids“ premazi.

Praćenje kvaliteta površinske obrade nameštaja putem ispitivanja svojstva podloge i svojstva materijala za obradu i njihovog međusobnog odnosa.