+

Прерада дрвета на пиланама

Шифра предмета: ДМ2.5121Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање студената са новим технолошким и научним достигнућима у преради дрвета на пиланама

Продубљивање знања о технологији пиланске прераде и оспособљавање полазника за рад на истраживањима из области пиланске прераде дрвета

 

Нове технологије пиланске прераде дрвета. Скенирање обловине: х зраци, магнетна резонанца, ултра звук и други начини. Обрада података о распореду грешака грађе дрвета у трупцима и стварање тродимензионалних модела. Исправке грешака скенирања, стварање реалних модела, системи са могућностима самокорекције. Компјутерска обрада података и стварање тродимензионалних модела прераде трупаца у сортименте. Рачунарски подржане методе добијања оптималних основа примарног пиљења. Најбољи положај отварања трупца (best opening face). Различити модели за секундарну прераду, програми за оптимизацију резова у подужно-попречној и попречно-подужној секундарној преради. Системи секундарне прераде резане грађе подржани скенерима. Симулације пиланске прераде.