+

Мастер студије (од 2021.)

Нови студијски програми мастер академских студија су акредитовани 2021. године и почињу са извођењем од школске 2021/2022. године.

Студијски програм мастер академских студија Шумарског факултета траје једну годину (два семестра) на којима студенти стичу 60 ЕСПБ.

Реализује се као четири студијска програма:

Шумарство, Технологије дрвета, Пејзажна архитектура, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

После завршетка мастер академских студија, кандидати стичу академско звање:

  • Mастер инжењер шумарства (Шумарство)
  • Mастер инжењер технологија дрвета,
  • Mастер инжењер пејзажне архитектура
  • Mастер инжењер шумарства (Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)