+

Пејзажна архитектура (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПЕЈАЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (60 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Изборно подручје – модул: УПРАВЉАЊЕ ПРЕДЕЛИМА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Фонд часова Обавезни/
Изборн
ЕСПБ
Изборно подручје – модул: УПРАВЉАЊЕ ПРЕДЕЛИМА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
1. 20.PA2101 Управљање пределима и заштита природе – пројекат I 4+4 Обавезни 12
2. 20.PA2110 Изборна позиција 1 (бира се 3 од 7 ) I 6+6   18
  20.PA2111 Управљање заштићеним природним добрима I 2+2 Изборни 6
  20.PA2112 Ревегетација предела I 2+2 Изборни 6
  20.PA2113 Технологија биљне производње I 2+2 Изборни 6
  20.PA2114 Интегралнa заштитa биљака у зеленој инфраструктури I
2+2
Изборни 6
  20.PA2115 Вегетација и климатске промене I
2+2
Изборни 6
  20.PA2315 Исцелитељски вртови I
2+2
Изборни 6
  20.PA2214 Рекултивација оштећених земљишта у пејзажној архитектури I
2+2
Изборни 6
3. 20.PA2001 Студијски истраживачки рад II   Обавезни 10
4. 20.PA2002 Стручна пракса и практичан рад
II   Обавезни 5
5. 20.PA2003 Завршни рад-студијско-истраживачки рад II   Обавезни 5
6. 20.PA2004 Завршни рад-израда и одбрана II   Обавезни 10
УКУПНО 30 30   60

Изборно подручје – модул: ПЕЈЗАЖНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Фонд часова Обавезни/
Изборн
ЕСПБ
Изборно подручје – модул: ПЕЈЗАЖНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
1. 20.PA2201 Управљање зеленилом града – студио I 4+4 Обавезни 12
2. 20.PA2210 Изборна позиција 1 (бира се 3 од 6 ) I 6+6   18
  20.PA2211 Украсни култивари дрвенастих биљака I 2+2 Изборни 6
  20.PA2212 Спортске и рекреативне површине I 2+2 Изборни 6
  20.PA2213 Организација извођења радова у пејзажном инжењерингу I 2+2 Изборни 6
  20.PA2214 Рекултивација оштећених земљишта у пејзажној архитектури I
2+2
Изборни 6
  20.PA2215 Пејзажноинжењерске конструкције I
2+2
Изборни 6
  20.PA2114 Интегрална заштита биљака у зеленој инфраструктури I
2+2
Изборни 6
3. 20.PA2001 Студијски истраживачки рад II   Обавезни 10
4. 20.PA2002 Стручна пракса и практичан рад
II   Обавезни 5
5. 20.PA2003 Завршни рад-студијско-истраживачки рад II   Обавезни 5
6. 20.PA2004 Завршни рад-израда и одбрана II   Обавезни 10
УКУПНО 30 30   60

Изборно подручје – модул: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Фонд часова Обавезни/
Изборн
ЕСПБ
Изборно подручје – модул: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ
1. 20.PA2301 Планерско-пројектантски студио I 4+4 Обавезни 12
2. 20.PA2310 Изборна позиција 1 (бира се 3 од 8 ) I 6+6   18
  20.PA2311 Урбани пејзаж: истраживање и разумевање I 2+2 Изборни 6
  20.PA2312 Историја и конзервација у пејзажној архитектури I 2+2 Изборни 6
  20.PA2313 Обликовање отворених градских простора I 2+2 Изборни 6
  20.PA2314 Културни предео I
2+2
Изборни 6
  20.PA2315 Исцелитељски вртови I
2+2
Изборни 6
  20.PA2316 Дигитална визуелизација у пејзажној архитектури I
2+2
Изборни 6
  20.PA2115 Вегетација и климатске промене  I  2+2 Изборни 6
  20.PA2215 Пејзажноинжењерске конструкције  I 2+2
Изборни 6
3. 20.PA2001 Студијски истраживачки рад II   Обавезни 10
4. 20.PA2002 Стручна пракса и практичан рад
II   Обавезни 5
5. 20.PA2003 Завршни рад-студијско-истраживачки рад II   Обавезни 5
6. 20.PA2004 Завршни рад-израда и одбрана II   Обавезни 10
УКУПНО 30 30   60