+

Технологије дрвета (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА (60 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни
број
Шифра Назив предмета
Семестар Предавања Вежбе ДОН СИР/
ПИР
Остало О/И ЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. 19.ТД2101 Методе и технике истраживања 1 2 2 0 0 0 Обавезни 6
2. 19.ТД2110 Изборни предмети 1, 2, 3 и 4 (бира се 4 од 27) 1 12 12 0 0 0 Изборни 24
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ у блоку 14 14 0 0     30
Укупно часова активне наставе у блоку 28      
Укупно часова наставе у блоку 28    
ДРУГИ СЕМЕСТАР
3. 19.ТД2201 Стручна пракса 2 0 0 0 0 8 Обавезни 5
4. 19.ТД2202 Студијски истраживачки рад 2 0 0 0 18 0 Обавезни 10
5. 19.ТД2203 Израда мастер рада 2 0 0 0 2 0 Обавезни 5
6. 19.ТД2204 Мастер рад 2 0 0 0 0 2 Обавезни 10
Укупно часова по виду наставе у блоку 14 14 0 20 10    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20     30
Укупно часова наставе у блоку 30    
Укупно часова по виду наставе у години 14 14 0 20 10    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 48     60
Укупно часова наставе у години 58    

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Редни број Шифра Назив изборног предмета
Семестар Предавања Вежбе ДОН СИР/
ПИР
О/И ЕСПБ
1. 19.ТД2111 Сушење дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
2. 19.ТД2112 Обезбеђење квалитета и контрола процеса у примарној преради дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
3. 19.ТД2113 Технологије примарне прераде дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
4. 19.ТД2114 Квалитет грађевинског дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
5. 19.ТД2115 Дрвни производи у грађевинарству 1 3 3 0 0 Изборни 6
6. 19.ТД2116 Економика пословања и конкурентност предузећа у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
7. 19.ТД2117 Спољнотрговинско пословање и маркетинг предузећа у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
8. 19.ТД2118 Управљање производњом у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
9. 19.ТД2119 Пројектовање предузећа у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
10. 19.ТД2120 ЛЕАН производња у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
11. 19.ТД2121 Површинска обрада дрвета у екстеријеру 1 3 3 0 0 Изборни 6
12. 19.ТД2122 Технологије декоративне обраде дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
13. 19.ТД2123 Квалитете намештаја и производа од дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
14. 19.ТД2124 Технологије финалних производа од дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
15. 19.ТД2125 Обликовање производа од дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
16. 19.ТД2126 Опремање ентеријера 1 3 3 0 0 Изборни 6
17. 19.ТД2127 Хемијске модификације дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
18. 19.ТД2128 Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
19. 19.ТД2129 Феномени интеракције дрвета и адхезива 1 3 3 0 0 Изборни 6
20. 19.ТД2130 Модерне инструменталне методе у анализи дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
21. 19.ТД2131 Наноцелулозни композити 1 3 3 0 0 Изборни 6
22. 19.ТД2132 Теорија резања дрвета и материјала на бази дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
23. 19.ТД2133 Нумерички управљане машине и уређаји у преради дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
24. 19.ТД2134 Неконвенционалне технологије обраде дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
25. 19.ТД2135 Системи аутоматизације машина и уређаја у преради дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
26. 19.ТД2136 Механика дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
27. 19.ТД2137 Заштита дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6