+

Pozajmišta i rezerve materijala

Šifra predmeta: M41106C
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Znanja iz prethodnih predmeta

Sticanje znanja o dostupnim pozajmištima i rezervama materijala u oblasti ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa kao i proučavanje njihovih najbližih lokacija i raspoloživih količina.

Osposobljavanje studenata da samostalno i pravilno koriste raspoloživa pozajmišta i rezerve materijala za ekološki inženjering, na najekonomičniji i ekološki način.

Teorijska nastava:

Izučavanje osobina, dobijanja i primene, konstrukcijskih i prirodnih materijala,iz neposredne blizine gradilišta i otvaranje pozajmišta i majdana, za potrebe jednog ili više objekata.Najčešće se radi o agregatu iz: separacija,šljunkara i drobilana,zatim zemljišnih materijala, glina, bentonita,drveta i dr.Ovo je najekonomičniji i najpoželjniji način gradnje u  ekološkom inžeringu u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.Zbog potrebe kombinovanja fito i konstrukcijskih materijala:reznica, fašina, koba, pletera,travnih tepiha i standardnih građevinskih materijala,proučavaju se njihova svojstva i  međusobni uticaji.

Izrada master rada.

Praktična nastava:Vežbe:

Sastoje se iz upoznavanja svojstava i karakteristika navedenih i drugih materijala, iz pozajmišta i rezervi, njihove lokacije i praktične primene, pri izgradnji objekata u oblasti ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.