+

Ненад Марић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 903
Е-маил: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Кабинет бр. 2
Консултације: среда, 13‒14.30 часова; четвртак 11-12 часова

Ненад Марић рођен је у Мостару. Хемијско-прехрамбено технолошку школу у Београду завршио је 2005. године. Дипломске студије на Департману за хидрогеологију, Рударско-геолошком факултету завршио је 2010. године. Од 2011. до 2016. године радио је као истраживач на Департману за хидрогеологију, на пројекту Министарства за науку и технолошки развој. Као докторанд учествовао је у одржавању вежби на Департману за хидрогеологију из следећих предмета:

  • Заштита подземних вода (2012-2014.)
  • Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода (2012-2014.)
  • Хидраулика подземних вода (2012-2016.)
  • Хидраулика бунара (2012-2016.)

У звање асистента за ужу научну област Хидрогеологија на Шумарском факултету, Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити замљишних и водних ресурса, изабран је 2016. године. Исте године одбранио је докторску дисертацију на Департману за хидрогеологију, Рударско-геолошком факултету. Током 2019. године боравио је на једномесечном стручном усавршавању из области трасирања подземних вода на Western Kentucky Универзитету – Crawford Hydrology Laboratory. Током 2021. године боравио је на постдокторском усавршвању из области биоремедијације подземних вода као Фулбрајтов стипендиста на Western Kentucky Универзитету – Center for Human GeoEnvironmental Studies.

Координатор је пројекта GRACE (2021-2022) при Фонду за науку Републике Србије у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором. Поседује стручне лиценце Инжењерске коморе Србије из области хидрогеологије (392; 492). Лиценциран је као European Geologist од стране Европске федерације геолога (EFG), односно Certified Professional Geologist од стране Америчког института професионалних геолога (AIPG). Од 2020. године је члан управе Српског геолошког друштва, у својству техничког секретара.

Област истраживања: хидрогеологија, контаминација и ремедијација подземних вода и геосредине, утицај подземних вода на развој геоморфолошких процеса.

Ужа научна област

Хидрогеологија

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

1) Bulatović, S., Marić, N., Šolević Knudsen, T., Avdalović, T., Ilić, M., Jovančićević, B., Vrvić, MM., 2020. Bioremediation of groundwater contaminated with petroleum hydrocarbons applied at a site in Belgrade (Serbia). Journal of the Serbian Chemical Society, https://doi.org/10.2298/JSC191023003B

2) Nikić, Z., Pušić, M., Papić, P., Marić, N., 2020. Hydrodynamic model of hydrogeologic fracture system in Gruda ultramafic rocks, western Serbia. Journal of Hydrology, 580, 124268

3) Marić, N., Štrbački, J., Mrazovac Kurilić, S., Beškoski, V., Nikić, Z., Ignjatović, S., Malbašić, J., 2019. Hydrochemistry of groundwater contaminated by petroleum hydrocarbons: the impact of biodegradation (Vitanovac, Serbia). Environ Geochem Health, https://doi.org/10.1007/s10653-019-00462-9

4) Marić, N., Matić, I., Papić, P., Beškoski, V., Gojgić-Cvijović, G., Miletić, S., Niki, Z., Vrvić, M.M., 2018. Natural attenuation of petroleum hydrocarbons – a study of biodegradation effects in groundwater (Vitanovac, Serbia). Environmental Monitoring and Assessment, 190:89, DOI:10.1007/s10661-018-6462-4

5) Beskoski, V., Miletic, S., Ilic, M., Gojgic-Cvijovic, G., Papić, P., Marić, N., Šolević-Knudsen, T., Jovančićević, B.S., Nakano, T., Vrvic, M., 2017. Biodegradation of isoprenoids, steranes, terpanes and phenanthrenes during in situ bioremediation of petroleum contaminated groundwater. CLEAN – Soil, Air, Water, DOI:10.1002/clen.201600023

6) Marić, N., Ilić, M., Miletić, S., Gojgić-Cvijović, G., Beškoski, V., Vrvić, M.M., Papić, P., 2015. Enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated by petroleum hydrocarbons at the location of the Nitex textiles, Serbia. Environmental Earth Sciences, 74(6), p. 5211-5219

7) Mrazovac Kurilić, S., Presburger Ulniković, V., Marić, N., Vasiljević, M., 2015. Assessment of typical natural processes and human activities’ impact on the quality of drinking water. Environmental Monitoring and Assessment, 187:659, doi.org/10.1007/s10661-015-4888-5

8) Marić, N., Mrazovac Kurilić, S., Matić, I., Sorajić, S., Zarić, J., 2014. Groundwater quality on the territory of Kikinda municipality (Vojvodina, Serbia). Environmental Earth Sciences, 72(2), p. 525-534

9) Mrazovac, S., Vojinović-Miloradov, M., Matić, I., Marić, N., 2014. Multivariate statistical analysing of chemical parameters of groundwater in Vojvodina. Chemie der Erde – Geochemistry, 73(2), p. 217-225

10) Nikić, Z., Ristić, R., Marić, N., Milčanović, V., Polovina, S., Malušević, I., 2019. Function of check dam aggradation in local water supply of mountainous areas. Bulletin of the Faculty of Forestry, (120):117-130