+

Upravljanje projektima za zaštitu prirodnih resursa

Šifra predmeta: M41105
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Ovladavanje osnovnim znanjima o metodama za uspešno upravljanje projektima za zaštitu  zemljišnih i vodnih resursa.  Cilj kursa je sticanje veština potrebnih za upravljanje projektima od osnovne ideje do njihove realizacije, kroz pripremu, planiranje i izvođenje radova. Veštine koje se stiči programom odnose se, pored formiranje projektnog tima, motivaciju saradnika i upravljanje konfliktima, i na veštinu planiranja, koordinacije, informisanosti, kontrole i tehnike i tehnologije odvijanja radova.

Stečena znanja o načelima, principima i strategijama za uspešno upravljanje projektima za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa. Stečene veštine za primenu metoda planiranja realizacije projekata, kao i načina za uspešno rukovođenje izvođenjem radova, metodama za upravljanje promenama i metodama za praćenje i kontrolu korišćenja resursa.

Teorijska nastava:

Pojam, zadaci i značaj upravljanja projektima; Faze realizacije projekata za zaštitu prirodnih resursa; Elementi upravljanja projektima; Načela upravljanja projektima; Principi za uspešno upravljanje projektima; Strategija upravljanja projektima; Priprema projekta; Istraživanje izvodljivosti i primene projekta; Učesnici u realizaciji projekata za zaštitu prirodnih resursa; Formiranje projektnog tima; Planiranje realizacije projekata za zaštitu prirodnih resursa; Planiranje pojedinih tokova projekta; Plan donošenja odluka; Planiranje vremena i rokova; Utvrđivanje kritičnih radova i vremenskih rezervi; Planiranje kapaciteta (resursa) i troškova; Proračun potreba u resursima; Realizacija projekta (Rukovođenje radovima, Nadzor realizacije projekta); Upravljanje promenama; Praćenje i kontrola korišćenja resursa; Projektna dokumentacija i projektni informacioni sistem; Projektni tim; Motivacija saradnika; Upravljanje konfliktima.

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Rešavanje praktičnih zadataka iz oblasti: Planiranje realizacije projekata za zaštitu prirodnih resursa; Planiranje pojedinih tokova projekta; Planiranje vremena i rokova; Utvrđivanje kritičnih radova i vremenskih rezervi; Planiranje kapaciteta (resursa) i troškova; Proračun potreba u resursima; Računarski programi za upravljanje projektima.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.