+

Kulturni predeo

Šifra predmeta: MPA1104/1G
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

je da se u okviru studijskog i praktičnog rada studenti upoznaju sa tipovima, strukturom i funkcionisanjem kulturnih predela, i da u isto vreme savladaju tehniku analize i procene  karaktera kulturnog predela.

je sposobnost interpretacije svih tipova kulturnog predela za potrebe planiranja prostornog razvoja kao i utvrđivanje mera njegove zaštite i razvoja.

Teorijska nastava:Uvod u kulturni predeo; Razvoj kulturnog predela; Sistemi korišćenja zemljišta (tradicionalni i savremeni sistemi); Analiza obrasca i elemenata kulturnog predela; Percepcija (shvatanje) predela i njegovih vrednosti; Vernakularni, reliktni, istorijski kulturni predeli; Zaštita i razvoj kulturnih predela kroz procese planiranja i upravljanja prostorom.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave-studio

Student je obavezan da izradi elaborat procene karaktera kulturnog predela, u okviru koga interpretira karakter predela  (formu, vrednosti i estetiku), koristeći usvojenu terminologiju i dizajnerske tehnike. Terenska istraživanja podrazumevaju korišćenje terenskih  obrazaca, kao i organizaciju radionica sa lokalnim stanovništvom koje omogućavaju proveru rezultata karakterizacije i procene zadatog kulturnog predela.

Materijalu za nastavu možete pristupiti OVDE.