+

Organizacija izvođenja radova u pejzažnom inženjeringu

Šifra predmeta: MPA1104/2A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: izbor izborne grupe Pejzažni inženjering na zajedničkim master studijama

Osposobljavanje master studenata za rad u privredi u domenu pripreme, organizacije i vođenja poslova na podizanju (izgradnji) i negovanju (održavanju) zelenih površina.

Uspostvaljanje objektivne, odnosno inženjerske sposobnosti master studenata za sagledavanje buduće zelene površine kao dovršenog objekta (u svojoj zamisli) i pre početka izvođenja radova na terenu, i to u svim fazama rada, uz celokupnu organizaciju poslova, potrebnu  radnu snagu i neophodan materijal, njihove ukupne količine i vrednosti, i mogućnosti da se uz minimalnu potrošnju energije postigne najveći radni efekat.

Teorijska nastava: Opšte o poslovanju u oblasti izvođenja radova u pejzažnom inženjeringu. Akteri u izgradnji objekata pejzažne arhitekture. Licence. Konkurs. Ponuda. Prikupljanje ponuda. Javno nadmetanje. Ugovaranje.

Otvaranje gradilišta. Sadržaj tehničke dokumentacije. Odobrenje za izgradnju. Gradilište. Organizacija poslovanja na gradilištu. Izrada plana organizacije gradilišta. Organizacija administracije i evidencije na gradilištu. Organizacija osoblja na gradilištu. Higijensko-tehničke mere zaštite na gradilištu. Mere zaštite na radu. Sigurnost na gradilištu. Nadzor nad izvođenjem radova. Građevinska inspekcija. Inspekcija rada. Nadzorni organ investitora. Nadzor izvođača.

Finansiranje procesa izgradnje objekata pejzažne arhitekture. Situacije. Naplata izvršenog posla. Poslovanje sa bankama. Građevinske norme i propisi u izgradnji objekata pejzažne arhitekture. Osnovni pojmovi o tehničkom normiranju. Istraživanje tržišta. Potrebno angažovanje faktora proizvodnje. Tehnologija izvođenja radova. Potrebne količine. Potrebno vreme. Izbor mehanizovanosti radova. Tehnološki proces izvođenja radova. Studija tehnološkog procesa izvođenja radova metodom karte procesa. Planiranje potreba. Statičko planiranje. Planiranje ukupnih potreba nezavisno od vremena. Predmer radova. Predračun radova. Dinamičko planiranje. Dinamički plan izvođenja radova.

Dinamika i analiza toka izvršenja radova i angažovanja radne snage u određenom vremenskom priodu. Tehnika mrežnog planiranja. Optimizacija realizacije projekta. Uporedna analiza planiranih i stvarnih troškova. Uporedna analiza planiranih i ostvarenih rezultata.Zatvaranje gradilšta. Konačni obračun radova. Revizija ugovorene cene. Tehnički pregled objekta i upotrebna  dozvola. Primopredaja objekta.

Praktična nastava: Vežbe Izrada Projekta organizacije izvođenja radova na podizanju i negovanju zelene površine. Kritička analiza pojedinačnih radova na izgradnji i rekonstrukciji nekih zelenih površina Beograda.