+

Planiranje predela i pejzažni dizajn – studio

Šifra predmeta: MPA1101
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

je osposobljavanje studenata da razumeju i savladaju planiranje predela kroz karakterizaciju na različitim nivoima (od regionalnog do lokalnog). Kroz utvrđeni karakter predela, vrednost i osetljivost, definišu se način implementacije u planska dokumenta kao i  principi pejzažnog dizajna. Cilj predmeta je dalja razrada principa pejzažnog dizajna i razvoj sinteznih znanja za izradu  projekata. Predmetom je obuhvaćen viši nivo razumevanja predeono-ekoloških principa, principa vizuelne estetike predela, kao i principa pejzažnog dizajna.

je stečena sposobnost izrade studije karaktera predela, kao i izrade sinteznih projekata koji pokazuju sposobnost usklađivanja principa planiranja predela i dizajna. Ishod predmeta je i razumevanje sinteze i funkcionisanja rada u planerskom i projektantskom timu.

Teorijska nastava: Rad se organizuje u vidu studija. U radu se kombinuju različiti vidovi učenja i praktičnog rada, koji su praćeni debatom. Teorijski nivo predmeta obuhvata upoznavanje sa metodom karakterizacije predela i teorijama pejzažne forme. Praktični nivo nastave podrazumeva problemsko rešavanje zadatka: prostor i problem koji se rešava na različitim nivoima razmere, obuhvatajući različite aspekte. Rad u studiju je interaktivan, komunikacija je višesmerna, uz stalne konsultacije, debate i rasprave u cilju traženja rešenja. Zadatak se realizuje u nekoliko faza: Planerski nivo: Studija tipova karaktera predela; Planersko-projektanski nivo: definisanje principa pejzažnog dizajna; Projektantski nivo i nivo konstruktivnog dizajna (nivo moguće realizacije); Prezentacija i odbrana rada.

Materijalu za nastavu možete pristupiti OVDE.