+

Индустријска производња лековитог биља

Шифра предмета: МШ1102
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 7
Услов:

Основни циљ предмета је да се будући стручљаци, инжењери  шумарства упознају са значајем, начином и технологијама производње шумског и лековитог биља.

Основни исход предмета је да  будући стручљаци

Теоријска настава:

Историјат развоја Индустријске производње и лековитог биља. Значај савремене производње индустијског лековитог биља у свету и код нас. Природни услови станишта за плантажну производњу. Приноси и ефекти.  Методе производње генеративним путем из семена  (сакупљање, сетва, методе стратификације); вегетативним путем (из ризома, кртоле, столона, луковица, дељењем корена, културом ткива). Технологија производње: гајење на отвореном, у пластеницима, у  контејнерима. Обрада земљишта. Нега, третман, превентива. Нега (пикирање, попуњавање празних места, прашење, окопаване, проређивање). Превентива (заштита од болести и штеточина). Заливање (кап по кап, површинско заливање, заливање путем распршивача итд). Прихрањивање: а) органским ђубривима (стајњак, компост, тресет, зелено ђубриво и хумус); б) минералним ђубривим (азотним, фосворним, калијумовим и калцијумовим). Нови трендови у производњи. Коришћење полимера-органског порекла.

Увођење нових врста и нових сорти лековитих биљака у плантажну производњу.

Практична настава:

Практична настава се одвија кроз рад са студентима у: а)  лабораторијама за семенарство и ботанику;  б) у расадницима и стакленицима. Студенти ће се кроз практични рад упознати са новим трендовима и технологиојама у Индустријској производњи лековитог биља