+

Metode i tehnike istraživanja u zaštiti šuma

Šifra predmeta: MŠ5101
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Sticanje teoriskih  i praktičnih znanja o metodama koje se primenjuju u oblasti zaštite šuma i ukrasnog bilja

Osposobljenost studenata za obavljanje usko stručnih poslova iz oblasti zaštite šuma i ukrasnog bilja

Metode za prikupljanje i pakovanje uzoraka, metode lovljenja insekata, metode ubijanja insekata, metode preparovanja insekata, metode laboratorijskog gajenja insekata, metode određivanja brojnosti štetnih insekata, metode izolacije patogena, metode determinacije insekata, metode za proveru patogenosti, planiranje ogleda, metode za analizu prikupljenih podataka. Takođe studenti će dobiti informacije o različitim metodama prikupljanja uzoraka gljiva (kora, lišće, stablo), a zatim će se upoznati sa izolacijom na različitim podlogama (MEA, PDA, VSA i dr.), upotrebom molekularnih (PCR-RFLP, AFLP, mikrosateliti, senkvencioniranje) i klasičnih metoda za identifikaciju patogena. Iskoristiće se metod Koha za proveru patogenosti na različitim domaćinima.