+

Drvne konstrukcije u enterijeru

Šifra predmeta: TMPM2B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Opšti uslovi

Student samostalno rešava konstrukciju proizvoda od drveta u enterijeru, uz primenu informaciono komunikacijske tehnologije.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja, pretvori odabrano idejno rešenje u konstrukciju na osnovu koje se može obaviti proizvodnja na raspoloživoj tehnološkoj opremi, u velikoserijskoj i maloserijskoj proizvodnji. Kontinuirano i kompetentno radi na razvoju novih konstruktivnih rešenja enterijera zajedno sa dizajnerima i tehnolozima.

Teorijska nastava:

Uvod, podela proizvoda od drveta u enterijeru, konstrukcija unutrašnjih vrata: konstrukcija dovratnika, konstrukcija ravnih krila, kontrukcija krila sa ispunom, naleganje krila na dovratnik, konstrukcija šiber vrata, konstrukcija harmonika vrata, okov za vrata. Podovi. Oblaganje podova. Oblaganje zidova, nisko oblaganje, poluvisoko i visoko oblaganje, svojstva drveta za zidne obloge, način postavljanja drvenih obloga, oblaganje daskama, oblaganje letvama, ramovske konstrukcije zidnih obloga, konstrukcija drvnih obloga za tavanice, konstrukcija pregradnih zidova, konstrukcija ugrađenog nameštaja, konstrukcija kancelarijskog nameštaja. Praktična nastava: Kontrola kvaliteta konstrukcije, ispitivanje svojstava drveta za oblaganje, ispitivanje izdržljivosti i trajnosti kancelarijskog i ugrađenog nameštaja u laboratorijskim uslovima. Poređenje rezultata različitih jedinica istog tipa, analiza, zaključivanje. Stručna praksa se obavlja u fabrikama nameštaja u kojima se snimaju i analiziraju elemeni veze i svi paramerti od bitne važnosti za kvalitet konstrucije sa aspekta trajnosti, ergometrije, dizajna, kvaliteta površine u skladu sa interesovanjem kandidata odnosno sa izabranom temom. Na osnovu prikupljenih parametara izrađije se seminarski rad.

Praktična nastava: 

Rešavanje zadataka i problema u vezi sadžajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz tri kolokvijuma i kratke testove, izradom elaborata i upoznavanjem sa laboratorijom za kontrolisanje kvaliteta nameštaja. Provera znanja u vidu dva kolokvijuma, izrade seminaskog rada i završnog ispita.