+

Техничка својства грађевинског дрвета

Шифра предмета: ТМПМ10А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

др Татјана Кочетов Мишулић/др Здравко Поповићдр Небојша Тодоровић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање са експериментално-теоријским методама одређивања техничких својстава дрвета за примену у грађевинарству према европским стандардима

Стицање знања за класификацију дрвета према класама чврстоће и правилну примену у грађевинско-архитектонским објектима

Теоријска настава: 

Физичка и механичка својства дрвета. Директива за грађевинске производе : производи на бази дрвета и ЦЕ знак. Паралела СРПС и ЕН стандарда за испитивање и класификацију монолитног и ламелираног лепљеног дрвета. ЕН регулатива (ЕН 336, ЕН 338, ЕН 384, ЕН 386, ЕН 390, ЕН 408, ЕН 789, ЕН 1194, ЕН 1912, ЕН 14080, ЕН 14081-1, ЕН 14251, ЕН 14358).

Практична настава: 

Испитивање физичких и механичких својстава дрвета. Примена ЕН стандарда у одређивању физичких и механичких својстава дрвета. Паралела СРПС и ЕН стандарда за испитивање и класификацију монолитног и ламелираног лепљеног дрвета.