+

Tehnička svojstva građevinskog drveta

Šifra predmeta: TMPM10A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

dr Tatjana Kočetov Mišulić/dr Zdravko Popovićdr Nebojša Todorović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje sa eksperimentalno-teorijskim metodama određivanja tehničkih svojstava drveta za primenu u građevinarstvu prema evropskim standardima

Sticanje znanja za klasifikaciju drveta prema klasama čvrstoće i pravilnu primenu u građevinsko-arhitektonskim objektima

Teorijska nastava: 

Fizička i mehanička svojstva drveta. Direktiva za građevinske proizvode : proizvodi na bazi drveta i CE znak. Paralela SRPS i EN standarda za ispitivanje i klasifikaciju monolitnog i lameliranog lepljenog drveta. EN regulativa (EN 336, EN 338, EN 384, EN 386, EN 390, EN 408, EN 789, EN 1194, EN 1912, EN 14080, EN 14081-1, EN 14251, EN 14358).

Praktična nastava: 

Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava drveta. Primena EN standarda u određivanju fizičkih i mehaničkih svojstava drveta. Paralela SRPS i EN standarda za ispitivanje i klasifikaciju monolitnog i lameliranog lepljenog drveta.