+

Tržište nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMPM7B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa aktuelnim kretanjima, tokovima trgovine i trendovima na tržištu nameštaja i proizvoda od drevta u svetu i najznačajnijim zemljama sa aspekta proizvodnje, izvoza, uvoza i potrošnje. Poseban cilj predmeta odnosi se na tržište sertifikovanih proizvoda od drveta i tržište drvnih goriva po regionima i najznačajnijim državama u Evropi i svetu.

Raspolaganje znanjima o stanju i trendovima na domaćem i međunarodnom tržištu nameštaja i proizvoda od drveta koja omogućavaju uspešno planiranje i realizaciju strategija njihovog plasmana.

Teorijska nastava:

Kurs obuhvata tri dela. Prvi deo obuhvata proizvodnju, potrošnju, cene, uvoz i izvoz nameštaja i proizvoda od drveta po kontinentima i najznačajnijim zemljama u svetu. U drugom delu dat je pregled tržišta inženjerskih proizvoda od drveta u smislu potrošnje, izvoza, uvoza, cena, politika i pozicija pojedinih zemalja na regionalnim i globalnom tržištu. Treći deo sadrži pregled tržišta sertifikovanih proizvoda od drveta, tokove trgovine kao i EU regulativu koja se odnosi na plasman nameštaja i proizvoda od drveta (direktive, sertifikati, atesti).

Praktična nastava: 

Izvodi se u računarskoj laboratoriji pristupom i korišćenjem baza podataka o drvetu i proizvodima od drveta u okviru postavljenog zadatka. Stručna praksa izvodi se u statističkim zavodima (Privredna komora…) u kojima se prikupljaju podaci o izabranom proizvodu u različitim periodima, na različitim tržištima. Analiziraju se podaci, objašnjavaju razlozi zapaženih promena i procenjuju tendovi na tržištu i prikazuju u seminarskom radu.