+

Dendrologija

Šifra predmeta: EI31209
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: obavezan-I godina studija-II semestar
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

je da studenti nauče morfološke i ekološke karakteristike, kao i praktičan značaj najvažnije domaće i strane dendroflore (drveća i žbunja).

Znanja iz Dendrologije, služe kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina i imaju višestruki značaj u šumarskoj praksi.

Teorijska nastava

Proučavaju se najvažnije domaće i strane drvenaste vrste. Za svaku proučavanu vrstu daje se opis morfoloških karakteristika: habitusa, izbojaka, listova, cvetova i plodova. Za svaku proučavanu vrstu prikazuju se areali, a kod autohtonih vrsta navedeno je i rasprostranjenje u Srbiji. Navode se i autekološke i cenoekološke karakteristike pojedinačnih drvenastih vrsta. Za svaku vrstu se navodi praktični značaj, a za strane vrste i koliko su zastupljene u Srbiji i daje se preporuka za njihovo gajenje.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Na vežbama (laboratorijska nastava) studenti uče da raspoznaju i međusobno razlikuju drvenaste vrste na osnovu morfoloških karakteristika analizom herbarskog materijala (grančice sa četinama, grančice sa listovima, zimske grančice, plodovi, šišarice) i upotrebom ključeva za determinaciju vrsta datih u Praktikumu.

Praktična nastava se održava u Arboretumu Šumarskog fakulteta i u najbližim šumama u okolini Beograda, gde studenti uče drvenaste vrste u njihovom prirodnom ambijentu.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.