+

Učešće javnosti u oblasti pejzažne arhitekture

Šifra predmeta: PA4839A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Nema

Razumevanja pojma učešća javnosti u oblasti pejzažne arhitekture kao ključnog koncepta u debatama o održivosti.

Sticanje znanja i veština i pravila o učešću javnosti u donošenju odluka u izradi i iplementaciji projekata iz oblasti pejzažne arhitekture.

Teorijska nastava

Definisanje učešća javnosti. Pojam javnosti i zainteresovane javnosti. Pojam učešća javnosti. Osnovni principi učešća javnosti. Tipovi učešća javnosti- participacije. Nivoi i ograničenja učešća javnosti. Intezitet učešća javnosti. Faze učešća javnosti. Tehnike uključivanja javnosti. Koristi i doprinosi učešća javnosti. Zakonski okvir učešća javnosti.

Praktična nastava:

Identifikacija i uključivanje aktera i interesnih grupa. Načini učešća javnosti. Učešće lokalnih zajednica. Participativno projektovanje. Uloga nevladinog sektora.Praktični primeri učešća javnosti u zemlji i svetu. Studije slučaja učešća javnosti u implementaciji projekata iz oblasti pejzažne arhitekture.