+

Osnovi ekonomije

Šifra predmeta: Š1106B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

dr Sreten M. Jelić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

da se studentima pruže potrebna osnovna ekonomska znanja

Raspolaganje odgovarajućim opštim ekonomskim znanjima, koja će im omogućiti da lako usvoje nastavno gradivo u narednim godinama studija (pre svega iz oblasti ekonomike šumarstva, šumarske politike, trgovine i marketinga i organizacije i poslovanja u šumarstvu)

Osnovne zakonitosti društvene proizvodnje (struktura druš. proizvodnje i društvena podela rada, proizvodne snage i proizvodni odnosi, istorijski razvoj proizvodnih odnosa), Opšte zakonitosti robne proizvodnje (naturalna i robna proizvodnja i roba i novac, zakon vrednosti, tržište i podela rada), Kapitalistički način proizvodnje ( višak vrednosti, najamnina, reprodukcija i akumulacija kapitala,  kružno kretanje i obrt kapitala, profit, trgovački i zajmovni kapital, zemljišna renta i šumska renta), Svojina i svojinski odnosi (vrste svojine, privatna svojina, državna svojina, društvena svojina i svojinski odnosi, privredne posledice promena svojinskih odnosa), Privredne oblasti i privredne delatnosti (podela i struktura privrednih oblasti, privredne delatnosti, šumarstvo kao privredna oblast, delatnosti u okviru šumarstva) i Materijalna osnova proizvodnje i naučno-tehnički progres (materijalna osnova proizvodnje, tehnički progres i posledice po proizvodnju, tehnički progres i zagađenost životne sredine, naučno-tehnički progres i promene u proizvodnji u šumarstvu).

Praktična nastava: /

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: /