+

Zaštita na radu u iskorišćavanju šuma

Šifra predmeta: Š3633A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 2
Uslov: Bez uslova

Cilj je da se studenti upoznaju sa ergonomijom kao naučnom i aplikativnom disciplinom, koja ima nesumnjivo veliki značaj za sagledavanje problematike interaktivnosti šumarskih radnika i faktora radnog okruženja, sredstava rada i drugih faktora od značaja za rad u šumarstvu.

Student će biti osposobljen da samostalnoobavljaju zadatke koji su vezani za zaštitu na radu, kao što je povećanje bezbednosti rada.

Teorijska nastava : Pojam, predmet i zadatak zaštite na radu, aspekti zdravstvene, pravne, tehničke sigurnosti pri radu. Uticaj i odnos prirodnih faktora radne sredine, osobina i sposobnosti šumskog radnika.  Tehničko tehnološki uslovi za rad u iskorišćavanju šuma. Ergonomski aspekti i aspekti rizika pri  radu na iskorišćavanju šuma. Ergonomske i tehničke karakteristike sredstava za rad u iskorišćavanju šuma. Osobine i sposobnosti radnika u procesu proizvodnje šumskih sortimenata. Buka, vibracije i fizičko opterećenje.Energetska potrošnja radnika. Struktura vremena rada  radnika na poslovima iskorišćavanja šuma. Organizaciono tehničke mere zaštite na radu u iskorišćavanju šuma. Zatšitna oprema. Statistički pokazatelji povređivanja pri šumskom radu. Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu.