+

Фурнири и слојевите плоче

Шифра предмета: ТМП3624
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни, VI семестар
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање са техникама и технологијом израде фурнира и слојевитих производа од фурнира, опремом за израду фурнира и слојевитих производа од фурнира, основама технолошких процеса, техникама контроле квалитета фурнира и слојевитих производа од фурнира.

Стицање знања и вештина за вођење технолошких процеса производње декоративног и љуштеног фурнира, и слојевитих плоча.

Теоријска настава

Врсте дрвета за фурнир, својства, димензије и квалитет сировине, стандардни услови. Технике израде фурнира, намена, стандардни услови. Сечење фурнира, теоријске основе, типови машина, електронско мерење фурнира. Љуштење фурнира, теоријске основе, типови машина, електронско мерење и центрирање трупаца. Појам притисне греде, врсте притисних греда, степен притиска притисне греде, статистичка контрола квалитета фурнира. Сушење фурнира, параметри сушења, контрола квалитета. Декоративни фурнири, микрофурнири, “Fine-line” и “Flexy” фурнири. Врсте лепкова, припрема, рецептуре, наношење лепка, уређаји.Предпресовање и пресовање плоча, врсте преса, режими пресовања. Завршна обрада плоча. Столарска плоча, “Anra” систем. Слојевите плоче, фурнирски отпресци, “LVL”, метализиране плоче, комбиноване плоче. Елементи пројектовања технолошких процеса израде фурнира и слојевитих производа.

Практична настава:

Повезивање теоријских знања стечених на предавањима и вежбама са стварним, индустријским условима. Стицање практичних знања која су потребна за израду елабората и семинара. Упознавање са механизмима рачунарске контроле рада љуштилице, линије за аутоматско сортирање у мокром одељењу, и рачунарском контролом сушења фурнира. Ради се у малим групама уз вођење дневника теренске наставе.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Обухвата две основне целине: технологију израде декоративног фурнира и технологију израде љуштеног фурнира и слојевитих производа од фурнира. Обухватају технику прорачуна техничких капацитета и карактеристика машина, и израду просторног распореда машина на основу задатих улазних параметара. У току вежби израђује се елаборат. Стовариште обловине, линије механичке припреме, линија за производњу племенитог фурнира, љуштеног фурнира и слојевитих плоча, панела.