+

Proizvodni sistemi u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP47C2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Obezbeđenje znanja neophodnih za shvatanje strukture proizvodnih sistema i interakcije između pojedinih delova proizvodnog sistema. Takođe, studenti dobijaju znanja iz modela organizacione strukture (jednolinijska, višelinijska, predmetna, matrična i mrežna) kao i iz organizacione kulture (kultura moći, kultura uloge, kultura zadatka, kultura podrške). Kroz praktičan rad u proizvodnim sistemima i izradu seminarskog rada, student se osposobljava za izbor i postavljanje optimalne strukture proizvodnog sistema.

Osposobljavanje budućih inženjera za sistemski pristup u izučavanju promena u proizvodnim sistemima pod uticajem različitih faktora.

Teorijska nastava

Nastavni program obuhvata nekoliko celina:

  • TEORIJU SISTEMA,
  • KLASIČNU I SAVREMENU TEORIJU PROIZVODNIH SISTEMA,
  • EFIKASNOST RADA PROIZVODNIH SISTEMA,
  • POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI RADA PROIZVODNIH SISTEMA,
  • ANALIZA POSTOJEĆE ORGANIZACIONE STRUKTURE,
  • TIPSKI MODELI ORGANIZACIONE STRUKTURE POSLOVNIH SISTEMA,
  • REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA.

Praktična nastava

Student dobija zadatak seminarskog rada. Za izradu rada je predviđeno da svake nedelje jedan dan, u zimskom semestru, student provede u proizvodnom sistemu. Tokom boravka u proizvodnom sistemu, koristeći različite metode, prikuplja podatke neophodne za pisanje seminarskog rada.