+

Ruski jezik 2

Šifra predmeta: TMP12/4V
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne
Nastavnici:

Kornelija S. Ičin

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 4
Uslov: da je student pohađao časove ruskog jezika u osnovnoj ili srednjoj školi

Stvaranje navike kod studenta da izlaže stručna znanja na ruskom jeziku u adekvatnim sintaksičkim i gramatičkim oblicima.

Osposobljenost studenata da pišu kratke stručne tekstove i vode razgovor na stručnu tematiku.

Teorijska nastava Teorijska nastava se zasniva na upoznavanju studenata s sadržajem stručnih tekstova (pre svega leksike), kao i predavanja iz gramatike ruskog jezika, koja treba da objasne način upotrebe određenih gramatičkih obika, kao i način građenja rečenice na ruskom jeziku.

Praktična nastava: Vežbe se izvode iz prevođenja (pismenog i usmenog), rešavanja gramatičkih testova. Samostalni studentski rad podrazumeva usmeno izlaganje na zadatu temu, kao i prezentaciju posveženu problematici neposredno vezanoj za osnvne studije. U okviru vežbanja se koriste i kratki filmovi (4-5 minuta) s ciljem provere razumevanja savremenog ruskog jezika posvećenog drvetu i obradi drveta.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe