+

Технологије инжењерских производа од масивног дрвета

Шифра предмета: ТМП36А3/Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са савременим технологијама израде инжењерских производа: на бази масивног дрвета и фурнира, LVLa, PSLa, Glulam-а, као и осталих лепљених производа који се користе у изради намештаја и грађевинарству.

Стицање знања о савременим технологијама  производње слојевитих производа од масивног дрвета и фурнира (осим фурнирских и столарских плоча), које се примењују

у прозводњи намештаја и у грађевинарству.

Теоријска настава

Инжењерски производи од масивног дрвета, појам, материјали за израду, подручја примене. Производња дашчаних плоча, плоче од трапезних ламела, технике производње. Попречно ламелирано дрво, за употребу у намештају и ентеријеру и грађевинарству. Остали ламелирани производи за употребу у намештају и ентеријеру. Производња LVLa: Аутоматско сортирање фурнира, LVL фиксних дужина, прекидни процес производње, LVL варијабилних дужина

за конструктивну намену. Технолошки процес производње средњег капацитета. Технолошки процес производње високог капацитета. Производња PSLa: Производња и сушење фурнира, припрема фурнира за лепљење, континуално пресовање, завршна обрада. Остале врсте конструктивних лепљених носача.’’Glulam’’ процес, производња равних и закривљених носача: (1) сушење и сортирање резане грађе, (2) уздужно настављање, (3) лепљење ламела, (4) завршна обрада.

Практична настава:

Практична настава у компанијама које се баве производњом и дистрибуцијом неких од

предметних производа.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Израда семинарских радова из различитих делова програма предмета.