+

Ekonomika drvne industrije

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Prema pravilniku

Implementacija različitih metoda kalkulacije troškova, izračunavanja cene koštanja izabranih proizvoda i analiza bilansa uspeha preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta.

 

Razumevanje praktičnog značaja primene kalkulacija troškova i analiza bilansa u procesu donošenja poslovnih odluka u preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta.

  • Izbor proizvoda u okviru tehnološkog procesa preduzeća u kome se sprovodi stručna praksa
  • Izbor odgovarajuih metoda kalkulacija troškova za izračunavanje cene koštanja
  • Prikupljanje i obrada podataka
  • Analiza podataka i kalkulisanje troškova
  • Uporedna analiza dobijenih rezultata i izvođenje zaključaka
  • Horizontalna i vertikalna analiza Bilansa uspeha preduzeća za izabrane godine poslovanja
  • Izračunavanje indikatora uspešnosti poslovanja preduzeća