+

Фурнири и слојевите плоче

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 6
Услов:

Оспособљавање полазника курса основних  студија за компетентно руковођење процесима производње племенитих фурнира, љуштених фурнира и слојевитих производа од фурнира

Овладавање знањима за самостално вођење и надгледање производних процеса производње племенитих фурнира, љуштених фурнира и слојевитих производа од фурнира.

 

Мерење искоришћења, потрошње енергије, техничког капацитета машина у различитим фазама производње племенитог фурнира, љуштеног фурнира и слојевитих производа од фурнира. Процена квалитета и класирање готових производа. Поређење измерених резултата са теоријским прорачунима и критичка анализа. Писање дневника стручне праксе.