+

Mašine i alati za obradu drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Upisan V semestar osnovnih studija

Osposobljavanje studenata da, nakon odslušanog kursa i provere znanja, mogu da prate nastavu iz tehnoloških predmeta što podrazumeva: upoznavanje rada mašina: u primarnoj preradi drveta. primene CNC mašina u finalnoj preradi drveta, gde će studenti  steći  znanja  iz  programiranja  CNC  mašina  i  mogućnosti  primene  za određene operacije, kao i upoznavanja sa opremom i postupcima za pripremu i održavanje reznog alata.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka za rešavanje problema vezanih za pripremu i održavanje reznog alata i mašina i poznavanje mašinske obrade masivnog drveta i ploča na bazi drveta. Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka za rešavanje problema vezanih za poznavanje eksploatacionih mogućnosti i načina rada mašina sa kompjuterskom numeričkom kontrolom.

Praksa bi se obavila u preduzećima koja se bave: pripremom i održavanjem alata gde studenti snimaju obradne sisteme i alate za pripremu i održavanje konvencionalnih i nekonvencionalnih alata za obradu drveta., primarnom preradom drveta gde bi studenti snimali postojeće sisteme obrade, alate i režime obrade.

U preduzećima iz oblasti finalne prerade drveta studenti snimaju postojeće sisteme sa kompjuterskom numeričkom kontrolom.

Nakon prakse pišu Izveštaj sa stručne prakse.