+

Заштита дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Уписан семестар и отслушана предавања и вежбе из предмета Заштита дрвета

Упознавање студената са реалним ситуацијама на шумским и индустријским стовариштима везано за угроженост дрвета од напада ксилофагних инсеката и лигниколних гљива

 

Стицање практичних знања и искуства у препознавању услова у којима је дрво угрожено, као и штетних инсеката и гљива као потенцијалних изазивача оштећења. Стицање применљивих знања у вези спровођења рационалних мера превентивне и репресивне заштите дрвне сировине на шумским и индустријским стовариштима.

Примена стечених теоретских сазнања у решавању конкретних проблема везано за заштиту дрвета у реалним ситуацијама на терену, као и постављање супозиција и решавање замишљених, претпостављених или очекујућих проблема који се објективно могу очекивати у теренским условима држања и експлоатације дрвета. Развијање способности студената да препознају врсте штетних инсеката и гљива, као и узрочника оштећења дрвета. Препознавање симптома присуства ксилофагних инсеката на дрвном материјалу, као и симптома напада лигниколних гљива. Сакупљање оштећених узорака дрвета од инсеката и гљива трулежнива, као и имага ксилофага и карпофора епиксилних гљива. Активирање