+

Бранко Стајић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 857
Е-маил: branko.stajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 82
Консултације:

Рођен је 4. 9. 1968. године у Лозници. На Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за Шумарство, уписао се 1989. године. Дипломирао је 1993, магистрирао 2003, а докторирао 2011. године. Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као стручни сарадник на ужој научној области Планирање газдовања шумама, дисциплина Планирање газдовања шумама, засновао је 1996. године. У звање асистента‑приправника на предмету Наука о прирасту (Раст и производност шума) изабран је 1998, у звање асистента 2004. године , а у звање доцента 2011.

Стручно усавршавање:

 • Фрајбург (С.Р.Немачка), Albert-Ludwigs-Universität; oktobar 1999. ‒ septembar 2000, област: раст, прираст и производност шума, моделовање раста и развоја шума;
 • Љубљана, Словенија, Биотехнички факултет, Шумарство и обновљиви извори; 1. 2 ‒ 1. 3. 2004; раст и производност шума, дендрохронологија;
 • Љубљана, Словенија, Биотехнички факултет, Шумарство и обновљиви извори; 1. 2 ‒ 1. 3. 2005; раст и производност шума, дендрохронологија, квантификација структуре и диверзитета у шумским састојинама;
 • BOKU Универзитет, Беч, Институт за раст шума; 1. 6 ‒ 1. 7. 2005. године, квантификација структуре и диверзитета у шумским састојинама, моделовање раста и производности шума;
 • Члан неколико секција IUFRO (Интернационалне уније шумарских истраживачких организације), асоцијације за истраживање годова (Asociation for Tree Ring Research) итд:
 • Управник Центра за наставно‑научне објекте Шумарског факултета Универзитета у Београду у периоду октобар 2012 – фебруар 2014. године;
 • Заменик шефа Катедре планирања газдовања шумама од 2015. године.

Област истраживања

Раст и производност шума, моделовање раста, продукција и прираст брзорастућих шума и плантажа, дендрохронологија.

Одабрани научни радови

У досадашњем периоду, Бранко Стајић је објавио 80 библиографских јединица. Неке од значајнијих су:

 1. Stajić, B., Zlatanov, T., Velichkov, I., Dubravac, T., Trajkov, P. (2009): Pastandrecent coppice forest managementin some regions of South Eastern Europe. Silva Balcanica 10 (1), p. 9-19, Sofia, Bulgaria.
 2. Dekanić, S., Dubravac, T., Stajić, B., Zlatanov, Z., Trajkov, P. (2009): European foresttypes for coppice forestsin Croatia. Silva Balcanica 10 (1), p. 47-62,Sofia, Bulgaria.
 3. Vučković, M., Stajić, B., Smiljanić, M. (2010): Ecological aspect f wood production and CO2 Absorption in Austrian pine plantations in Serbia. International Scientific Conference ’’Forest Ecosystems and Climate Changes’’, Institute of Forestry Belgrade, Proceedings Volume 2, 171- 177.
 4. Andrašev, S., Bobinac, M., Rončević, S., Vučković, M., Stajić, B., Janjatović, G, Obućina, Z., (2012): Effects of thinning in a plantation of poplar clone i-214 with wide spacing. Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), Croatia, 37-56.
 5. Stajic, B., Vuckovic, M., Vucetic, G, Andrasev, S. (2012): Diameter growth and increment of artificially established black locust in S. N. R. Deliblato Sands. XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth“ ECO-Ist’12. 30 May – 2 June 2012, Hotel “Srbija TIS“, Zajecar, Serbia, 105-111.
 6. Koprivica, M., Matovic, B., Vuckovic, M., Stajic, B, Čokeša, V. (2012): Estimates of biomass and carbon stock in beech high forests in Serbia. Invitation paper, International scientific conference: Forests in The Future – Sustainable Use, Risks and Challenges, 4th-5th October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, 17-33.
 7. Koprivica, M., Matovic, B., Vuckovic, M., Stajic, B. (2013): Estimates of biomass and carbon stock in uneven-aged beech stands in Eastern Serbia. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 184. Jg., 1/2 , 17-25
 8. Smiljanić, M., Seo, J.W., Läänelaid, A., Van der Maaten-Theunissen, M., Stajić, B., Wilmking, M. (2014): Peatland pines as a proxy for water table fluctuations: Disentangling tree growth, hydrology and possible human influence. Science of the Total Environment 500–501, 52–63.
 9. Stajić B., Vučković M., Janjatović Ž. (2015):Preliminary dendroclimatological analysis of Sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) in “Fruška gora“ National park, Serbia. Baltic Forestry 21(1): 83-95.
 10. Stajić, B., Janjatović, Ž., Aleksić, P., Baković, Z., Kazimirović, M., Milojković, N. (2016): Anamorphic site index curves for Moesian beech (Fagus × tauricaPopl.) intheregionof Žagubica, EasternSerbia. Šumarski list br. 5–6.