+

Janko Ljubičić

Telefon: +381 (11) 3053 877
E-mail: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 114
Konsultacije: Ponedeljak 9-11 časova

Miljan Kalem

Telefon: +381 (11) 3053 862
E-mail: miljan.kalem@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 2
Konsultacije: ponedeljak i četvrtak, 12-15 časova

Jovan Dobrosavljević

Telefon: +381 (11) 3053 883
E-mail: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 98
Konsultacije: sreda, 8.30‒10.00 časova

Branko Kanjevac

Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130a
Konsultacije: sreda, 12–14 časova

Marko Kazimirović

Telefon: +381 (11) 3053 960
E-mail: marko.kazimirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 16
Konsultacije:

Dušan Stojnić

Telefon: +381 (11) 3053 832
E-mail: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 62
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova
1 2 3