+

Vesna Golubović Ćurguz

Telefon: +381 (11) 3053 953
E-mail: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 12
Konsultacije: ponedeljak i utorak, 11‒13 časova

Dragan Vujičić

Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragan.vujicic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 149/B
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Andreja Tutundžić

Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: andreja.tutundzic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: kabinet br. 3 (krilo A, II sprat)
Konsultacije: ponedeljak, 12‒13 časova; sreda, 13‒14 časova

Nadežda Stojanović

Telefon: +381 (11) 3053 925
E-mail: nadezda.stojanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 14
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Dragana Skočajić

Telefon: +381 (11) 3053 869
E-mail: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 75
Konsultacije: ponedeljak, 11.00‒13.00 časova

Dejan Skočajić

Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: broj 149b (IV sprat)
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova
1 2 3 4 5 6