+

Vukašin Milčanović

Telefon: +381 (11) 3053 851
E-mail: vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 3
Konsultacije: ponedeljak, 11.00–13.00 časova; utorak, 11.00–13.00 časova

Vesna Nikolić Jokanović

Telefon: +381 (11) 3053 876
E-mail: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 112
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova

Tijana Vulević

Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 6a
Konsultacije: utorak, 13‒14 časova; sreda, 9‒10 časova

Siniša Polovina

Telefon: +381 (11) 3053 851
E-mail: sinisa.polovina@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 3
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova; utorak, 10‒12 časova

Predrag Miljković

Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: predrag.miljkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 111
Konsultacije: utorak, 12.00‒13.00; četvrtak, 12.00‒13.00

Nikola Živanović

Telefon: +381 (11) 3053 842
E-mail: nikola.zivanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 7
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova
1 26 27 28 29