+

Nikola Živanović

Telefon: +381 (11) 3053 842
E-mail: nikola.zivanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 7
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova

Nenad Marić

Telefon: +381 (11) 3053 903
E-mail: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Kabinet br. 2
Konsultacije: sreda, 13‒14.30 časova

Katarina Lazarević

Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: katarina.lazarevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 6A
Konsultacije: utorak, 12.00–13.00 časova; sreda, 12.00–13.00 časova

Aleksandar Anđelković

Telefon: +381 (11) 3053 950
E-mail: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: /
Konsultacije: ponedeljak, 12.00 časova
1 27 28 29