+

Nada Dragović

Telefon: +381 (11) 3053 948
E-mail: nada.dragovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: četvrtak, 10‒12 časova

Miodrag Zlatić

Telefon: +381 (11) 3053 905
E-mail: miodrag.zlatic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 6
Konsultacije: utorak, četvrtak: 11.00–13.00 časova

Grozdana Gajić

Telefon: +381 (11) 3053 944
E-mail: grozdana.gajic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova

Sara Lukić

Telefon: +381 (11) 3053 870
E-mail: sara.lukic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 108
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Mirjana Todosijević

Telefon: +381 (11) 3053 904
E-mail: mirjana.todosijevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 5
Konsultacije: ponedeljak, 10‒11 časova; utorak, 10‒11 časova

Jelena Beloica

Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 111
Konsultacije: ponedeljak, 10‒11 časova
1 25 26 27 28 29