+

Јанко Љубичић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 877
Е-маил: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 114
Консултације: Понедељак 9-11 часова

– 2014. године завршио основне академске студије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду;

– 2017. године завршио мастер академске студије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду;

– 2017. године уписао докторске студије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Област истраживања

Педологија

Ангажовање у настави