+

Janko Ljubičić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 981
E-mail: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 114
Konsultacije: Ponedeljak, 9.00-11.00 časova

– 2014. godine završio osnovne akademske studije na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu;

– 2017. godine završio master akademske studije na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu;

– 2017. godine upisao doktorske studije na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Uža naučna oblast

Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

Oblast istraživanja

Pedologija, Ekologija šuma i šumskih staništa, Zaštita i unapređivanje životne sredine

Angažovanje u nastavi