+

Јелена Белоица

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 875
Е-маил: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 111
Консултације: понедељак, 10‒11 часова

Јелена Белоица је рођена 29. фебруара 1980. године у Краљеву. Основне студије уписала је школске 1999/2000. на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Дипломирала је 2005. године на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру са просечном оценом током студија је 8,76. Докторске студије на Шумарском факултету, област Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, уписала је школске 2008/09. године. Докторску дисертацију под насловом „Процес ацидификације као фактор деградације земљишта на подручју источне Србије” одбранила je 3. 4. 2015.

Као стипендиста Министарства науке године била је ангажована од 2007. до 2010. године на пројектима „Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Ђердапа и НП Тара” и „Биоеколошке карактеристике шумских екосистема у националним парковима Копаоник и Тара у односу на принцип одрживог управљања”. Од 2011. године запослена је на Шумарском факултету, на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

У периоду од 12. 5. 2014. до 12. 11. 2014. је боравила на стручном усавршавању у Националном институту Италије (Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council – IPSP CNR). Ово усваршавање је финансирано од стране Министарства спољних послова и међународне сарадње Италије (The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation-DGSC MAE) стипендијом мултидисциплинарног програма за едукацију ‘Sciences for DIPLOMAzia’.

Члан је професионалних група:

 • Европске радне групе за праћење утицаја аерозагађења на природне екосистеме ICPIM, IPCM&M (International
 • Cooperative Programmes of Air Pollution Effects on Ecosystems);
 • AIS3 групе (Association of Italian and Serbian Scientists and Scholars).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Одабрани научни радови

 • Dragana Čavlović, Jelena Beloica, Vladimir Đurđević, Dragica Obratov-Petković, Olivera Košanin (2016): Simulating the species occurrence in Serbian grasslands of protected areas. Eurasian Grassland Conference, Sighişoara, Romania – Book of Abstracts.
  https://egc2016.namupro.de/sites/egc2016.namupro.de/files/images/EGC%20Book%20of%20abstracts_15092016.pdf
 • Jelena Beloica, Dragana Čavlović, Vladimir Đurđević, Snežana Belanović Simić, Dragica Obratov-Petković, Ratko Kadović, Ivana Bjedov, (2015): International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of Critical Levels & Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends (ICP M&M) 25TH CCE WORKSHOP AND 31ST TASK FORCE MEETING on assessments of impacts of air pollution, and interactions with climate change, biodiversity and ecosystem services, Zagreb.
  http://www.rivm.nl/media/documenten/cce/Workshops/Zagreb/TF-ICP%20M&M%20meeting%20April%202015%20Zagreb/SERBIA_Poster%20ICPMM_2015.pdf
  Sara Lukić, Ratko Kadović, Milan Knežević, Jelena Beloica, Vesna Đukić, Snežana Belanović Simić: SOIL CARBON ACCUMULATION AS A RESPONSE TO THE AFFORESTATION METHOD USED IN THE GRDELICA GORGE IN SOUTHEASTERN SERBIA (2015), International Conference REFORESTATION CHALLENGES, Belgrade, Serbia.
  http://www.reforestationchallenges.org/PROCEEDINGS%2012%20Lukic%20et%20al.pdf
 • Belanović S.,Beloica J., Perović V., Alnaass N., Knezević M., Kadović R. (2014): Current state and threats of soil resources in catchment of rasina above water reservoir „celije”. in: challenges: Sustainable Land Management–Climate Change, Editors: Miodrag ZLATIĆ and Stanimir KOSTADINOV, p. 25‒38.
 • Čakmak D., Beloica J., Perоvić V., Kadović R., Mrvić V., Knežević J., Belanović S. (2014): Atmospheric Deposition Effects on Agricultural Soil Acidification State – key study: Krupanj Municipality, Archives of Environmental Protection, vol.40 (2), p.137‒148.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Beloica%20Jelena&samoar=#.WCmFkC0rKUl
 • Kadovic Ratko, Belanovic Simic Snezana, Ristic Ratko, Knezevic Milan, Kostadinov Stanimir, Beloica Jelena, Radic Boris, Dragovic Nada, Milijic Sasa, Miljanovic Dragana, Braunovic Sonja (2014): Deposol Reclamation along a Canal of the Danube-Tisza-Danube Hydro System. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23 (4), p. 1185‒1194.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Beloica%20Jelena&samoar=#.WCmFkC0rKUl
 • Belanovic S., Bjedov I., Cakmak D., Obratov-Petkovic D., Kadovic R., Beloica J. (2013): Influence of Zn on the Availability of Cd and Cu to Vaccinium Species in Unpolluted Areas – a Case Study of Stara Planina Mt. (Serbia). Carpathian Јournal of Еarth and Еnvironmental Sciences, vol.8 (3), p. 5‒14.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Beloica%20Jelena&samoar=#.WCmFkC0rKUl
 • Kadovic R.,Belanovic S., Knezevic M., Beloica J., Kneževic J., (2009): ANALYSIS OF FOREST SOIL ACIDIFICATION PROCESSES IN THE AREA OF NP „KOPAONIK”,Bulletin of the Faculty of Forestry, Belgrade.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2009/0353-45370900095K.pdf