+

Надежда Стојановић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 925
Е-маил: nadezda.stojanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 14
Консултације: среда, 12‒14 часова

Др Надежда Стојановић рођена је 12. 1. 1974. године у Београду, где је завршила основну и средњу архитектонску школу. 2000. године је дипломирала (тема: Конструкција и техника извођења земљаних радова у пејзажној архитектури), 2006. године магистрирала (тема: Саставни елементи зелених површина као јединице одржавања у Катастру јавног градског зеленила Београда) и 2016. докторирала (тема: Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда) на Шумарском факултету у Београду на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на Катедри за пејзажни инжењеринг. У звање и на радно место асистента-приправника на предмету Подизање и неговање зелених површина примљена је 2001. године а 2007. године и у звање асистента. Данас активно учествује на извођењу наставе и на другим предметима Катедре.
2003 год. учествовала је у изради студије: Пројекат реконструкције јавног зеленила централног дела Београда у циљу еколошке ревитализације и очувања природних, културно-историјских, просветних и естетских вредности града, финансиране од стране Министарства за очување природних вредности и животну средину. 2003‒2004 учествовала је у пројекту Зелена регулатива Београда као пројектант система за израду ГИС-а зелених површина Београда, финансираног од стране Градског секретаријата за заштиту животне средине. 2005. године положила је стручни испит у ИКС и стекла лиценцу (373В15705) одговорног пројектанта за пејзажноархитектонско уређење слободних простора. Од 2010. године учествује у Комисији за полагање стручних испита за област Пејзажне архитектуре у ИКС. Објавила је више од 50 научних и стручних радова и била одговорни пројектант на изради 15 пејзажноархитектонских пројеката у земљи и иностранству. Члан је ИКС, УПАС, IFLA и B.E.N.A. Области професионалног интересовања: пејзажни и еколошки инжењеринг, екологија градова. Говори енглески и служи се руским језиком. Удата је, мајка двоје деце.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

 • Pavlovic N. (2002): Woody Plants As Major Mechanical Element In The Stability Of Earth Slope Construction, GRAUNDWORKS – Council of Educators in Landscape Architecture 2002, (CELA 2002), New York, 25‒28. 09. 2002.
 • Pavlovic N. (2006): Assessment And Criteria Of Tree Row Evaluation In Urban Environment, „Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation” IV Balkan Botanical Congress, Sofia.
 • N. Stojanović, M. Mešiček, V. Anastasijević (2010): Use of Native Wooden Vegetation for Stabilization of Roadside Slopes, Ekoistina 2010, XVIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Apatin 2010, 140‒146.
 • Anastasijević V., Anastasijević N., Stojanović N., Mešiček M. (2010): The Potential of Formal and Informal Green Spaces as Elements of Green Infrastructure of Belgrade, Medjunarodna konferencija Degradirani prostori i ekoremedijacija, Knjiga abstrakata, str. 427‒428, Beograd 2010.
 • Stojanović N., Anastasijević N., Anastasijević V. (2010): Influence of Maintenance Techniques of green Areas on Prevention of Spreading of the Invasive Plants in Towns, XIX International Scientific and Professional Meeting “Ecological truth” EKO-IST-2011- Bor, Srbija, 332‒338.
 • Stojanović N., Mešiček M., Ocokoljić M., Stoijčić Đ., Matić S. (2012): Plan and Program Development of Managing Urban Greean Spaces, XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST-2012- Bor, Srbija, str. 392‒398.
 • N. Stojanovic, N. Anastasijević, V. Anastasijević, M. Mešiček, S. Matić (2013): The Classification of Maintenance Units for a GIS Based Cadastre of Urban Green Spaces, XXI International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST-2013- Bor, Srbija, 428‒435.
 • N. Stojanovic, N. Anastasijević, V. Anastasijević, P. Sikimić, M. Mešiček (2013): Establishment of a Green Spaces in the Process of Revitalizaytion of an Illegal Waste Disposal Site in the Belgrade Subrub of Resnik, Journal Ecologica, No. 70, 245‒251, Belgrade.
 • Stojanović N., Anastasijević V., Mešiček M., Miljković S., Lisica A. (2016): Effects Of Residental Green Spaces On City Noise Reduction, Journal Ecologica No. 83, 577‒582, Belgrade.
 • Stojanovic, N., Ocokoljic M., Anastasijevic, V., Ralevic , N., Veselinovic, M., Vasiljevic, N. (2016): The impact of roadside green spaces on ecological conditions in the urban environment, Agriculture and Forestry, 62 (3): 27-37, DOI:10.17707/AgricultForest.62.3.02.
  http://www.agricultforest.ac.me/data/20160929-02%20Stojanovic.pdf