+

Nadežda Stojanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 925
E-mail: nadezda.stojanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 14
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Dr Nadežda Stojanović rođena je 12. 1. 1974. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju arhitektonsku školu. 2000. godine je diplomirala (tema: Konstrukcija i tehnika izvođenja zemljanih radova u pejzažnoj arhitekturi), 2006. godine magistrirala (tema: Sastavni elementi zelenih površina kao jedinice održavanja u Katastru javnog gradskog zelenila Beograda) i 2016. doktorirala (tema: Ekološke i estetske funkcije zelenih površina duž glavnih magistralnih pravaca na području Beograda) na Šumarskom fakultetu u Beogradu na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu na Katedri za pejzažni inženjering. U zvanje i na radno mesto asistenta-pripravnika na predmetu Podizanje i negovanje zelenih površina primljena je 2001. godine a 2007. godine i u zvanje asistenta. Danas aktivno učestvuje na izvođenju nastave i na drugim predmetima Katedre.
2003 god. učestvovala je u izradi studije: Projekat rekonstrukcije javnog zelenila centralnog dela Beograda u cilju ekološke revitalizacije i očuvanja prirodnih, kulturno-istorijskih, prosvetnih i estetskih vrednosti grada, finansirane od strane Ministarstva za očuvanje prirodnih vrednosti i životnu sredinu. 2003‒2004 učestvovala je u projektu Zelena regulativa Beograda kao projektant sistema za izradu GIS-a zelenih površina Beograda, finansiranog od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. 2005. godine položila je stručni ispit u IKS i stekla licencu (373V15705) odgovornog projektanta za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora. Od 2010. godine učestvuje u Komisiji za polaganje stručnih ispita za oblast Pejzažne arhitekture u IKS. Objavila je više od 50 naučnih i stručnih radova i bila odgovorni projektant na izradi 15 pejzažnoarhitektonskih projekata u zemlji i inostranstvu. Član je IKS, UPAS, IFLA i B.E.N.A. Oblasti profesionalnog interesovanja: pejzažni i ekološki inženjering, ekologija gradova. Govori engleski i služi se ruskim jezikom. Udata je, majka dvoje dece.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

 • Pavlovic N. (2002): Woody Plants As Major Mechanical Element In The Stability Of Earth Slope Construction, GRAUNDWORKS – Council of Educators in Landscape Architecture 2002, (CELA 2002), New York, 25‒28. 09. 2002.
 • Pavlovic N. (2006): Assessment And Criteria Of Tree Row Evaluation In Urban Environment, „Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation” IV Balkan Botanical Congress, Sofia.
 • N. Stojanović, M. Mešiček, V. Anastasijević (2010): Use of Native Wooden Vegetation for Stabilization of Roadside Slopes, Ekoistina 2010, XVIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Apatin 2010, 140‒146.
 • Anastasijević V., Anastasijević N., Stojanović N., Mešiček M. (2010): The Potential of Formal and Informal Green Spaces as Elements of Green Infrastructure of Belgrade, Medjunarodna konferencija Degradirani prostori i ekoremedijacija, Knjiga abstrakata, str. 427‒428, Beograd 2010.
 • Stojanović N., Anastasijević N., Anastasijević V. (2010): Influence of Maintenance Techniques of green Areas on Prevention of Spreading of the Invasive Plants in Towns, XIX International Scientific and Professional Meeting “Ecological truth” EKO-IST-2011- Bor, Srbija, 332‒338.
 • Stojanović N., Mešiček M., Ocokoljić M., Stoijčić Đ., Matić S. (2012): Plan and Program Development of Managing Urban Greean Spaces, XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST-2012- Bor, Srbija, str. 392‒398.
 • N. Stojanovic, N. Anastasijević, V. Anastasijević, M. Mešiček, S. Matić (2013): The Classification of Maintenance Units for a GIS Based Cadastre of Urban Green Spaces, XXI International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth” EKO-IST-2013- Bor, Srbija, 428‒435.
 • N. Stojanovic, N. Anastasijević, V. Anastasijević, P. Sikimić, M. Mešiček (2013): Establishment of a Green Spaces in the Process of Revitalizaytion of an Illegal Waste Disposal Site in the Belgrade Subrub of Resnik, Journal Ecologica, No. 70, 245‒251, Belgrade.
 • Stojanović N., Anastasijević V., Mešiček M., Miljković S., Lisica A. (2016): Effects Of Residental Green Spaces On City Noise Reduction, Journal Ecologica No. 83, 577‒582, Belgrade.
 • Stojanovic, N., Ocokoljic M., Anastasijevic, V., Ralevic , N., Veselinovic, M., Vasiljevic, N. (2016): The impact of roadside green spaces on ecological conditions in the urban environment, Agriculture and Forestry, 62 (3): 27-37, DOI:10.17707/AgricultForest.62.3.02.
  http://www.agricultforest.ac.me/data/20160929-02%20Stojanovic.pdf