+

Nenad Ranković

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 829
E-mail: nenad.rankovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 29
Konsultacije:

Profesor u penziji. Nenad Ranković rođen je 22. 4. 1950. god. u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1976. god. Pre dolaska na Šumarski fakultet radio je u RO „Zelenilo ‒ Beograd”, OOUR „Izgradnja”. Radni odnos na Fakultetu zasniva 1980. god., kada je biran u zvanje asistenta‑pripravnika na predmetu Ekonomika šumarstva. Magistrirao je na Šumarskom fakultetu 1983. god., a u zvanje asistenta biran je 1984. god. Doktorirao je 6. 7. 1990. godine odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Istraživanje faktora ponude najznačajnijih drvnih sortimenata u SR Srbiji”. Godine 1991. izabran je u zvanje docenta, a 1997. godine za vanrednog profesora za predmet Ekonomika šumarstva, na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje redovnog profesora izabran je 2002. godine.

Aktivan je član Saveza inženjera i tehničara šumarstva Srbije, kao i u redakciji časopisa „Šumarstvo”, koji ovo udruženje izdaje zajedno sa Šumarskim fakultetom. Pored toga, bio je tehnički urednik časopisa Šumarskog fakulteta „Glasnik”, kao i član koordinacionog tela Vlade Republike Srpske za izmene i dopune Zakona o šumama i organizacije šumarstva u Republici Srpskoj i međunarodne radne grupe za izradu studije reforme šumarske politike u Republici Srpskoj. Bio je i Nacionalni koordinator za uspostavljanje međunarodnog studijskog programa master studija ‒ FOPER.

Član je i ekološkog društva CEKOR (Centar za ekološki razvoj), gde je bio jedan od osnivača i članova predstavništva. Jedan je od osnivača Saveza naučnih stvaralaca, gde se bavio problemima položaja nauke i naučnih kadrova u našem društvu, a pritom vršio dužnost tehničkog urednika glasila ovog društva „Stvaralac”. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci učestvovao je u nastavi na predmetu Ekonomika šumarstva, kao i na postdiplomskom kursu iz ove oblasti.

U toku rada na Fakultetu učestvovao je u naučnoistraživačkom radu i objavio je preko 150 naučnih radova. Kao mentor i komentor učestvovao je u izradi više magistarskih i master radova, kao i doktorskih disertacija iz Ekonomike šumarstva i drugih srodnih oblasti.

Uža naučna oblast

Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima

Oblast istraživanja

 1. EKONOMIKA ŠUMARSTVA
  1. Vrednovanje šuma
  2. Tržište proizvoda šumarstva
  3. Investicije u šumarstvu
  4. Ekološka ekonomija
  5. Lanac stvaranja vrednosti proizvoda šumarstva
  6. Ekonometrijsko modelovanje u šumarstvu
 1. ŠUMARSKA POLITIKA
  1. Nacionalna šumarska politika
  2. Međunarodna šumarska politika
 2. TRGOVINA DRVETOM I OSTALIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA
  1. Trgovina i tržište u šumarstvu
  2. Saobraćaj, špedicija i logistika
  3. Ugovori o prodaji i druga robna dokumenta
  4. Standardi i standardizacija u šumarstvu
  5. Prodaja i kupovina šumskih proizvoda
 3. MARKETING U ŠUMARSTVU
  1. Istraživanje marketinga u šumarstvu
  2. Principi marketinga u šumarstvu
  3. Marketing šumskih proizvoda

Angažovanje u nastavi

Master studije

 1. Obavezni predmet: Ekonomika šumarstva
 2. Izborni predmet: Trgovina šumskim proizvodima
 3. Izborni predmet: Šumarska politika
 4. Izborni predmet: Marketing šumskih proizvoda

Doktorske studije

 1. Izborni predmet: Ekonomika šumarstva
 2. Izborni predmet: Trgovina šumskim proizvodima
 3. Izborni predmet: Šumarska politika
 4. Izborni predmet: Upravljanje marketingom u šumarstvu

Odabrani naučni radovi

Međunarodne monografije (M10)

 1. Ranković N., Nonić D., Nedeljković J., Stamatović S. (2014): Relationship of Some Climate Elements and Collected Quantities of Non-Wood Forest Products in Serbia in the Period 1993-2011, In: Zlatić M., Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change, Advances in GeoEcology 43 (231-242).

http://www.catena-verlag.de/age43.htm

Međunarodni časopisi (M20)

 1. Nonić D., Avdibegović M., Nedeljković J., Ranković N., Marinescu V., Ioras F. (2014): Typology of Non-Wood Forest Products Based Enterprises in Serbia, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42(2), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca. (583-587).

http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/viewFile/9725/7772

 1. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N. (2014): Small and medium enterprises based on non-wood forest products: Characteristics and types in Serbia, Management 72, Faculty of organizational sciences, Belgrade (71-82). http://www.management.fon.rs/management/e_management_72_english_07.pdf
 2. Ranković N., Pantić D., Keča Lj. (2013): Relationship between Timber Value and Beech Tree Dimensions in Forest Thinning in Serbia. Baltic Forestry 19(1), Institute of Forestry, Girionys (152-160).

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2013-19[1]/Rankovic%20Nenad.pdf

 1. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N., Marinković M., Glavonjić P., Weiss G. (2012): Analysis of factors influencing cluster establishment in the Timok forest area in Serbia, Austrian Journal of Forest Science 129(3), BOKU and BFW, Vienna (202-227). http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/CB1203-4_T3_Abstr.pdf
 2. Ranković N., Keča Lj. (2005): An Action Plan for the Establishment and Revision of the National Forest Programme in Serbia. The International Forestry Review, vol. 7, no. 1 (63-69).

http://www.ingentaconnect.com/content/cfa/ifr/2005/00000007/00000001/art00008

Nacionalne monografije (M40)

 1. Ranković N., Nonić D., Nedeljković J., Marinković M., Glavonjić P. (2012): Mala i srednja preduzeća u Timočkom šumskom području ‒ sistem mera podrške i model organizovanja. Monografija, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (270).

Nacionalni časopisi (M50)

 1. Ranković N., Vučković M. (2011): Dimenzije i vrednost drveta u kulturama crnog bora u ŠG „Sombor“ – ŠU „Subotica“, Glasnik Šumarskog fakulteta 104, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (155-172). http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/prikazi_clanak.php?id=1238

Udžbenici

 1. Ranković N., Keča LJ. (2011): Trgovina i marketing šumskih proizvoda, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd (536).
 2. Ranković N., Keča LJ. (2007): Šumarska politika Srbije, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd (480).

Ranković N. (1996): Ekonomika šumarstva. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd (371).