+

Докторске студије

Докторске студије из области еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса трају 3 године (6 семестара), а конципиране су тако да студенти полажу укупно 5 предмета у току прве године, док у току друге и треће године обављају стручна и лабораторијска истраживања, писање и публиковање стручних и научних радова, учешће на домаћим и међународним конференцијама и другим научним и стручним скуповима. Студијски програм је конципиран тако да студенти на почетку бирају једну од 3 изборне групе.

Након израде и одбране докторске дисертације кандидати добијају академску титулу доктор биотехничких наука.

Наставни план можете погледати ОВДЕ.