+

Doktorske studije

Doktorske studije iz oblasti ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa traju 3 godine (6 semestara), a koncipirane su tako da studenti polažu ukupno 6 predmeta (2 obavezna i po jedan iz svake od 4 izborne grupe) u toku prve i druge godine, dok u toku druge i treće godine obavljaju stručna i laboratorijska istraživanja, pisanje i publikovanje stručnih i naučnih radova, učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama i drugim naučnim i stručnim skupovima.

Nakon izrade i odbrane doktorske disertacije kandidati dobijaju akademsku titulu doktor biotehničkih nauka.

Nastavni plan možete pogledati OVDE.