+

Докторске студије

Докторске студије из области еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса трају 3 године (6 семестара), а конципиране су тако да студенти полажу укупно 6 предмета (2 обавезна и по један из сваке од 4 изборне групе) у току прве и друге године, док у току друге и треће године обављају стручна и лабораторијска истраживања, писање и публиковање стручних и научних радова, учешће на домаћим и међународним конференцијама и другим научним и стручним скуповима.

Након израде и одбране докторске дисертације кандидати добијају академску титулу доктор биотехничких наука.

Наставни план можете погледати ОВДЕ.