+

Literatura

Za uspešno izvođenje nastavnog procesa neophodna je odgovarajuća stručna literatura. Studenti i nastavnici imaju pristup fondu Biblioteke Šumarskog fakulteta od preko 60.000 bibliotečkih jedinica, sa više od 15.000 naslova knjiga i oko 1.000 naslova časopisa. Studenti u biblioteci imaju i mogućnost rada na kompjuterima i pristup internetu, kako bi i na taj način proširili izvore informacija.

Šumarski fakultet ima i bogatu izdavačku delatnost. Od 1927. godine, kada su odštampani prvi udžbenici, do sada je objavljeno preko 700 naslova udžbenika, skripata, praktikuma, priručnika i monografija.

U Skriptarnici fakulteta (link ka cenovniku skriptarnice) može se kupiti potrebna literatura za studije:

R.B. Naslov Autor-i Izdavač Predmet-i
1. Botanika sa praktikumom Branimir Petković,

Dragica Obratov‑Petković

Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Hortikulturna botanika
2. Istorija vrtne umetnosti Grbić, M. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Istorija vrtne umetnosti
3. Proizvodnja sadnog materijala/Vegetativno razmnožavanje ukrasnog drveća i žbunja Grbić, M. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Proizvodnja sadnog materijala
4. Proizvodnja sadnog materijala/Tehnologija proizvodnje ukrasnih sadnica Grbić, M. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Proizvodnja sadnog materijala
5. Šumarska entomologija Mihajlović, LJ. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Hortikulturna entomologija
6. Kako da započnete sopstveni biznis. Priručnik i Vežbanka. Tomićević J. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Međunarodna organizacija rada Ekonomika i organizacija u pejzažnoj arhitekturi
7. Bolesti ukrasnih biljaka (2001) Karadžić, D., Milijašević, T. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Bolesti ukrasnih biljaka
8. Šumska fitopatologija (2010) Karadžić, D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Bolesti ukrasnih biljaka
9. Tehnika pejzažnog projektovanja Vujković, LJ.,

Nećak, M.,

Vujičić, D.

Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 1

Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 2

Projektovanje vrtova

Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 2

10. Pejzažna arhitektura – planiranje i projektovanje Vujković, LJ. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 1

Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 2

Uvod u pejzažnu arhitekturu

11. Dekorativna dendrologija Vukićević, E. Naučna knjiga ‒ Beograd Dekorativna dendrologija
12. Priručnik iz Dekorativne dendrologije Ocokoljić, M. i Ninić‑Todorović, J. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Dekorativna dendrologija
13. Praktikum iz Dendrologije Cvjetićanin, R. i Perović, M. Univerzitet u Beogradu ‒Šumarski fakultet Dekorativna dendrologija
14. Praktikum iz Pedologije Anastasijević, V. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Pedologija
15. Podizanje i negovanje zelenih površina Anastasijević, N. Univerzitet u Beogradu ‒Šumarski fakultet Podizanje i negovanje zelenih površina

Urbana ekologija

16. Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka Isajev, V., Šijačić‑Nikolić, M. Univerzit u Beogradu ‒Šumarski fakultet Oplemenjivanje ukrasnih biljaka
17. Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. Univerzit u Beogradu ‒Šumarski fakultet Oplemenjivanje ukrasnih biljaka
18. Matematika za studente biotehničkih fakulteta, udžbenik Mitrović, S. Univerzitet u Beogradu ‒Šumarski fakultet Matematika
19. Ispitni zadaci iz matematike, zbirka Mitrović, S. Univerzitet u Beogradu ‒Šumarski fakultet Matematika
20. Hidrogeologija sa geomorfologijom Nikić, Z., Pavlović, R. Univerzitet u Beogradu ‒Šumarski fakultet Primenjena geomorfologija sa hidrogeologijom
21. Bolesti ukrasnih biljaka ‒ praktikum Golubović Ćurguz, V., Milenković, I. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet Bolesti ukrasnih biljaka

 

Lista udžbenika dostupna studentima na studijskom programu osnovnih akademskih studija Pejzažna arhitektura: pdf 

Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program osnovnih akademskih studija Pejzažna arhitektura: pdf 

Lista udžbenika dostupna studentima na studijskom programu master akademskih studija Pejzažna arhitektura: pdf