+

Литература

За успешно извођење наставног процеса неопходна је одговарајућа стручна литература. Студенти и наставници имају приступ фонду Библиотеке Шумарског факултета од преко 60.000 библиотечких јединица, са више од 15.000 наслова књига и око 1.000 наслова часописа. Студенти у библиотеци имају и могућност рада на компјутерима и приступ интернету, како би и на тај начин проширили изворе информација.

Шумарски факултет има и богату издавачку делатност. Од 1927. године, када су одштампани први уџбеници, до сада је објављено преко 700 наслова уџбеника, скрипата, практикума, приручника и монографија.

У Скриптарници факултета (link ka cenovniku skriptarnice) може се купити потребна литературa за студије:

Р.Б. Наслов Аутор-и Издавач Предмет-и
1. Ботаника са практикумом Бранимир Петковић,

Драгица Обратов‑Петковић

Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Хортикултурна ботаника
2. Историја вртне уметности Грбић, М. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Историја вртне уметности
3. Производња садног материјала/Вегетативно размножавање украсног дрвећа и жбуња Грбић, М. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Производња садног материјала
4. Производња садног материјала/Технологија производње украсних садница Грбић, М. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Производња садног материјала
5. Шумарска ентомологија Михајловић, Љ. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Хортикултурна ентомологија
6. Како да започнете сопствени бизнис. Приручник и Вежбанка. Томићевић Ј. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Међународна организација рада Економика и организација у пејзажној архитектури
7. Болести украсних биљака (2001) Караџић, Д., Mилијашевић, T. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Болести украсних биљака
8. Шумска фитопатологија (2010) Караџић, Д. Завод за уџбенике и наставна средства Болести украсних биљака
9. Техника пејзажног пројектовања Вујковић, Љ.,

Нећак, М.,

Вујичић, Д.

Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1

Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 2

Пројектовање вртова

Пејзажноархитектонско пројектовање 2

10. Пејзажна архитектура – планирање и пројектовање Вујковић, Љ. Универзитет у Београду-Шумарски факултет Пејзажноархитектонско пројектовање 1

Пејзажноархитектонско пројектовање 2

Увод у пејзажну архитектуру

11. Декоративна дендрологија Вукићевић, Е. Научна књига ‒ Београд Декоративна дендрологија
12. Приручник из Декоративне дендрологије Оцокољић, М. и Нинић‑Тодоровић, Ј. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Декоративна дендрологија
13. Практикум из Дендрологије Цвјетићанин, Р. и Перовић, М. Универзитет у Београду ‒Шумарски факултет Декоративна дендрологија
14. Практикум из Педологије Анастасијевић, В. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Педологија
15. Подизање и неговање зелених површина Анастасијевић, Н. Универзитет у Београду ‒Шумарски факултет Подизање и неговање зелених површина

Урбана екологија

16. Практикум из генетике са оплемењивањем биљака Исајев, В., Шијачић‑Николић, М. Универзит у Београду ‒Шумарски факултет Оплемењивање украсних биљака
17. Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса Шијачић-Николић, М., Миловановић, Ј. Универзит у Београду ‒Шумарски факултет Оплемењивање украсних биљака
18. Математика за студенте биотехничких факултетa, уџбеник Митровић, С. Универзитет у Београду ‒Шумарски факултет Математика
19. Испитни задаци из математике, збирка Митровић, С. Универзитет у Београду ‒Шумарски факултет Математика
20. Хидрогеологија са геоморфологијом Никић, З., Павловић, Р. Универзитет у Београду ‒Шумарски факултет Примењена геоморфологија са хидрогеологијом
21. Болести украсних биљака ‒ практикум Голубовић Ћургуз, В., Миленковић, И. Универзитет у Београду – Шумарски факултет Болести украсних биљака

 

Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму основних академских студија Пејзажна архитектура: pdf 

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм основних академских студија Пејзажна архитектура: pdf 

Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму мастер академских студија Пејзажна архитектура: pdf