+

Докторске академске студије (PhD)

Докторске студије на модулу Пејзажна архитектура и хортикултура трају 3 године (6 семестара) и конципиране су тако да студенти на почетку бирају изборне предмете. Студенти полажу укупно 5 предмета (2 обавезна и 3 изборнa), обављају лабораторијски и експериментални рад (статистичко моделирање), пишу и публикују стручне и научне радове, учествују на домаћим и међународним конференцијама и другим манифестацијама. Изборна могућност је и учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Наставни план можете погледати ОВДЕ.

Након израде и одбране докторске дисертације кандидати добијају академску титулу:

доктор биотехничких наука