+

Iskustva i saveti

PRIJEMNI ISPIT IZ BIOLOGIJE

Priprema prijemnog ispita se obavlja putem pripremne nastave i iz Priručnika za polaganje prijemnog ispita na Šumarskom fakultetu, za Odsek za Pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, autora dr Dragice Obratov-Petković, dr Matilde Đukić i dr Milke Glavendekić. Priručnik se može nabaviti u skriptarnici fakulteta.

Prijemni ispit iz Biologije vrši se putem testa. Test se sastoji od 20 pitanja, od kojih svaki tačan odgovor nosi 1,5 poena. Maksimalni broj poena je 30.

Test iz Biologije sa poslednjeg prijemnog ispita pdf 

Prijemni ispit je anoniman, za svakog kandidata se vodi pod šifrom. Na prijemnom ispitu se dobija list sa pitanjima i četiri ponuđena odgovora, od kojih je jedan tačan, kao i poseban obrazac u kome treba zaokružiti tačan odgovor. Prijemni ispit traje 90 minuta, obavlja se u salama fakulteta po unapred utvrđenom rasporedu. Korišćenje pomoćnih sredstava nije dozvoljeno.

Ispit sklonosti za studije pejzažne arhitekture

S obzirom na to da Ispit sklonosti od kandidata zahteva rešavanje uglavnom prostorno-logičkih zadataka, kao i veštinu crtanja, ne postoji priručnik za pripremu ovog dela ispita. Kandidati treba da računaju na svoj talenat, stečena vizuelna iskustva, opštu kulturu i obrazovanje koje je obuhvaćeno pojedinim oblastima iz osnovne i srednje škole, kao što su Likovno, Geometrija i Geografija. Kandidatima su dostupni primeri testova sa prethodnih godina u okviru pripremne nastave. U skriptarnici je moguće nabaviti i informaciju o prijemnom sa primerom jednog testa i primerom crteža mrtve prirode sa prijemnog ispita.

Ispit sklonosti se sastoji iz dva dela: Crtanje i Test sklonosti

A) Crtanje

Ovaj deo ispita podrazumeva crtanje slobodnom rukom. Zadatak je studija mrtve prirode (analitički rad), a likovna tehnika je olovka.

Ovaj ispit traje do 2 sata (120 minuta).

Ukupan broj mogućih poena na ovom ispitu je od 0 do 15, a rad se vrednuje na osnovu dve grupe kriterijuma:

  •  kompozicija, karakter oblika, proporcije, volumen, tekstura, valer, senka, kvalitet linije (ova grupa kriterijuma se vrednuje od 0 do 10 poena);
  • kreativnost (vrednuje se od 0 do 5 poena).

B) Test sklonosti za pejzažnu arhitekturu

Ovaj deo ispita ima 10 zadataka, koji se rešavaju zaokruživanjem tačnih odgovora. Za svaki zadatak su ponuđena 4 odgovora. Svaki tačan odgovor donosi jedan i po poen, što znači da se na testu može osvojiti od 0 do 15 poena. Ovaj ispit traje 1 sat (60 minuta).

Zadaci testa obuhvataju nekoliko oblasti:

  • Shvatanje prostora

Podrazumeva rešavanje prostornih problema, odnosno ispitivanje sposobnosti kandidata za sagledavanja objekata i predmeta nacrtanih iz različitih uglova posmatranja, opažanje odnosa veličina objekata (veće-manje), osećaj za proporciju (proporcionalno umanjenje ili uveličanje slike), ispitivanje sposobnosti kandidata za predstavljanje trodimenzionalnog prostora na crtežu i sl.

  • Razumevanje prirodnih pojava u prostoru

Obuhvata zadatke koji pokazuju razumevanje različitih prirodnih pojava, što bi bilo testirano, između ostalog, i kroz: određivanje strana sveta na osnovu prikazane situacije na karti, raspoznavanje prirodnih pojava (elemenata reljefa i hidrografije) na isečku topografske karte, logičko zaključivanje o životnoj sredini na osnovu prikazanih situacija na skicama i sl.

  • Tehnička logika

Zadaci obuhvataju poznavanje i razumevanje mera za dužinu, površinu i zapreminu, sposobnost procene dimenzija predmeta u prostoru, razumevanje principa proporcionalnog odnosa, odnosno shvatanje pojma razmere, rešavanje logičkih problema vezanih za elemente stabilnosti neke konstrukcije i sl.

4) Opšta kultura

Jedno ili dva pitanja mogu obuhvatiti elementarnu informisanost kandidata o umetnosti ili drugim oblastima opšte kulture koja su relevantna za polje pejzažne arhitekture.