+

Искуства и савети

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Припрема пријемног испита се обавља путем припремне наставе и из Приручника за полагање пријемног испита на Шумарском факултету, за Одсек за Пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, аутора др Драгице Обратов-Петковић, др Матилде Ђукић и др Милке Главендекић. Приручник се може набавити у скриптарници факултета.

Пријемни испит из Биологије врши се путем теста. Тест се састоји од 20 питања, од којих сваки тачан одговор носи 1,5 поена. Максимални број поена је 30.

Тест из Биологије са последњег пријемног испита pdf 

Пријемни испит је анониман, за сваког кандидата се води под шифром. На пријемном испиту се добија лист са питањима и четири понуђена одговора, од којих је један тачан, као и посебан образац у коме треба заокружити тачан одговор. Пријемни испит траје 90 минута, обавља се у салама факултета по унапред утврђеном распореду. Коришћење помоћних средстава није дозвољено.

Испит склоности за студије пејзажне архитектуре

С обзиром на то да Испит склоности од кандидата захтева решавање углавном просторно-логичких задатака, као и вештину цртања, не постоји приручник за припрему овог дела испита. Кандидати треба да рачунају на свој таленат, стечена визуелна искуства, општу културу и образовање које је обухваћено појединим областима из основне и средње школе, као што су Ликовно, Геометрија и Географија. Кандидатима су доступни примери тестова са претходних година у оквиру припремне наставе. У скриптарници је могуће набавити и информацију о пријемном са примером једног теста и примером цртежа мртве природе са пријемног испита.

Испит склоности се састоји из два дела: Цртање и Тест склоности

А) Цртање

Овај део испита подразумева цртање слободном руком. Задатак је студија мртве природе (аналитички рад), а ликовна техника је оловка.

Овај испит траје до 2 сата (120 минута).

Укупан број могућих поена на овом испиту је од 0 до 15, а рад се вреднује на основу две групе критеријума:

  •  композиција, карактер облика, пропорције, волумен, текстура, валер, сенка, квалитет линије (ова група критеријума се вреднује од 0 до 10 поена);
  • креативност (вреднује се од 0 до 5 поена).

Б) Тест склоности за пејзажну архитектуру

Овај део испита има 10 задатака, који се решавају заокруживањем тачних одговора. За сваки задатак су понуђена 4 одговора. Сваки тачан одговор доноси један и по поен, што значи да се на тесту може освојити од 0 до 15 поена. Овај испит траје 1 сат (60 минута).

Задаци теста обухватају неколико области:

  • Схватање простора

Подразумева решавање просторних проблема, односно испитивање способности кандидата за сагледавања објеката и предмета нацртаних из различитих углова посматрања, опажање односа величина објеката (веће-мање), осећај за пропорцију (пропорционално умањење или увеличање слике), испитивање способности кандидата за представљање тродимензионалног простора на цртежу и сл.

  • Разумевање природних појава у простору

Обухвата задатке који показују разумевање различитих природних појава, што би било тестирано, између осталог, и кроз: одређивање страна света на основу приказане ситуације на карти, распознавање природних појава (елемената рељефа и хидрографије) на исечку топографске карте, логичко закључивање о животној средини на основу приказаних ситуација на скицама и сл.

  • Техничка логика

Задаци обухватају познавање и разумевање мера за дужину, површину и запремину, способност процене димензија предмета у простору, разумевање принципа пропорционалног односа, односно схватање појма размере, решавање логичких проблема везаних за елементе стабилности неке конструкције и сл.

4) Општа култура

Једно или два питања могу обухватити елементарну информисаност кандидата о уметности или другим областима опште културе која су релевантна за поље пејзажне архитектуре.