+

За будуће студенте

Студијски програм основних академских студија Пејзажна архитектура Шумарског факултета је усклађен са принципима Болоњске декларације и научно утемељен са циљем да:

  • Обезбеди интерактивну наставу која се одвија у складу са комбинацијом биолошких, еколошких, просторних, инжењерских и уметничких дисциплина;

  • Студентима пренесе основне принципе примењених наука, инжењеринга и примењене уметности, који су потребни за усавршавање током читавог живота и за континуиран професионални успех;

  • Код студената развија креативне способности и свест о факторима који утичу на начин планирања, пројектовања, производње и заштите украсних биљака, као и утицају на унапређење животне средине, изградње (подизања) и одржавања (неговања) зелених површина (простора);

  • Обезбеди висококвалификоване стручњаке са јединственом способношћу да учествују у изради просторних и урбанистичких планова, пејзажнорхитектонских пројеката, пословима у изградњи и одржавању пејзажноархитектонских објеката;

  • Оспособљава кадрове да имплементирају еколошке принципе у различитим привредним и организацијама које управљају природним ресурсима и да пружају саветодавне услуге.